Arbejdsglæde og Kulturforankring

Arbejdsglæde og Kulturforankring

Kultur og værdiforankring for hjerne, hjerte og bundlinje.

Vi har allerede tilrettelagt Jeres næste kursusdag

10.00 – 10.15 Præsentation af Dorte Krogh og Thomas Flindt

10.15 – 12.15 Arbejdsglæde og Motivation v/ Thomas Flindt

Når vi er glade på jobbet, skaber vi åbenhed og tillid til hinanden og vi begynder at fokusere på hinandens styrker og kompetencer. Når du møder ind på jobbet og til opgaver med god energi, er du klar til at bruge din kreativitet og fantasi på en ny og anderledes måde. Med god energi og en veludviklet kreativitet kan du sætte nye mål og standarder for samarbejde og kommunikation på din arbejdsplads. Dette arbejdsglæde foredrag indeholder inspiration til at tænke og tale i et opløftende sprog. Inspiration til at stole på nuet og processen (hvordan kan jeg/vi optimere vores muligheder med tillid) Inspiration til at bryde simple vaner der “forstyrrer” vores intention og vores fælles vision. Motivation til at gøre “noget nyt” sammen med kollegaerne i dag. Og meget mere. Der er flere “2 og 2” øvelser undervejs. Her tager vi ordet ind i praksis. Læs mere om Arbejdsglæde foredrag

12.15 – 13.15 Frokost

13.15 – 15.15 Kultur og værdiforankring v/ Dorte Krogh.

Definering og forankring af fælles værdier- og kultur, lyder måske blødt for nogen. Men tænker du på dem der i løbet af dit arbejdsliv gav eller giver energi, inspirer og involverer, så kan I formentlig også genkende sætningen ”Vi har samme værdisæt”. Det modsatte sker også. Og så bliver det knapt så blødt. Så kan det både gøre ondt, når nogen går over værdierne og blive dyrt, når det munder ud i misforståelser, silodannelser og manglende effektivitet. Det er derfor det giver mening at arbejde med kultur og værdier som et konkret redskab i strategi, og hverdag. Hvad skaber fundamentet for motivation, hvilke værdier står I for som mennesker og organisation. Hvad vil vi kendes på og huskes for som menneske, medarbejder og leder.

Konkrete redskaber til at udnytte potentialet i egne værdier, og hvordan et fælles værdisæt bruges til at bygge kultur og skabe resultater for hjerne, hjerte og bundlinje.

15.15 – 15.45 Opsamling af dagen V/Thomas og Dorte

Thomas Flindt: Forfatter og foredragsholder, har siden 2003 levet af at holde foredrag om arbejdsglæde og motivation på virksomheder og Institutioner overalt i Danmark. Med Thomas får du de bedste redskaber til at skabe arbejdsglæde og et bedre samarbejde.

Dorte Krogh: Facilitator, foredragsholder og KULTUR-nomade. Dorte arbejder med kultur og værdiforankring. Hun hjælper ejere, ledere og medarbejdere til at finde fælles fundament og derfra resultater for hjerne, hjerte og bundlinje, organisation, produkt og brand. Dorte har desuden et research projekt KULTUR-nomaden, hvor hun har været i dialog med mere end 200 ejere, ledere og medarbejdere om kultur og værdier og den betydning det har for arbejdsliv og resultater.

Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv – vi motiverer, inspirer og faciliterer

Referencer / Udtalelser / CV – Klik her

Go’ Arbejdsdag – Håndbog i Arbejdsglæde – Klik her

Thomas-flindt-arbejdsglade-motivation-Success